Route 2015

Doorkomstplaatsen  |  Afstanden 

Routebeschrijving

Hieronder vindt u de routes en verzamelplekken van TodN 2015:

De routes worden in overleg met de doorkomstplaatsen (dorpen) uitgezet. De routes hieronder zijn voor 99% definitief

Klik op: Zaterdag 26 september
Klik op: Zondag 27 september


Route: Kennedytocht om de Noord (K-TodN)

Klik voor de 1e route (37km) K-TodN van vrijdag 25 september op:
K-TodN Lus 1
K-TodN Lus 2
K-TodN Lus 3
K-TodN Lus 4

Klik voor de 2e route (43km) K-TodN op: Zaterdag 26 september

 

Verzamelplekken TodN 2015

De verzamelplek is de locatie waar alle TodN wandelaars verzamelen. U ontvangt half september een exact tijdstip waarbinnen u aanwezig moet zijn op de verzamelplek. Van hieruit worden de wandelaars met bussen van de organisatie naar hun startplaats gebracht.

De verzamelplek op de 1e dag (26 september) is: de Topsporthal van het Alfa-college (Kardingerweg 48, Groningen).
De verzamelplek op de 2e dag (27 september) is: een grote tent op de Vismarkt (centrum stad Groningen).