Coronaproof Noorder Rondtochten 2021

Coronaprotocol & scenario's

Om de Noorder Rondtochten (NRT) verantwoord en coronaproof te kunnen organiseren overleggen we de komende periode voortdurend met dorpen, gemeenten en de veiligheidsregio. Medio januari zal er een keuze worden gemaakt uit één van onderstaande scenario's:

Scenario 1, in geval van een lichte lockdown (situatie september 2020)

 • Kleine startgroepen (ca. 10 wandelaars);  
 • Niet iedereen start op dezelfde route (we starten op 4 routes tegelijkertijd, deelnemers krijgen per dag een route toegewezen)
 • Stempelen kan digitaal, eventueel via de stempelkaart (afhankelijk van de drukte);
 • Geen drukke verzamelplekken onderweg (hapjes & drankjes krijg je in de loop mee);
 • (ruime) rustplekken, waar je max 15 min. kunt vertoeven;
 • Max 250 deelnemers per route om de veiligheid te garanderen.
 • Kortom, er zullen zich geen situaties voordoen, waarin je met grote groep wandelaars bij elkaar bent. Je loopt nl steeds in je eigen groepje van ca. 10 deelnemers.

Scenario 2, in geval van een matige lockdown (bij extra maatregelen)

 • Individuele activiteit 
 • Niet iedereen start op dezelfde dagen en routes 
 • Er wordt gewandeld tussen 28/1 en 28/2 in een bepaalde week om goede spreiding te waarborgen
 • Stempelen wordt digitaal
 • Individuele rustplekken
 • Deelnemers krijgen op aangewezen verzorgingsposten op de route versnaperingen aangeboden
 • Medaille is te verkrijgen na controle van de laatste stempelpost 
 • Max 100 deelnemers per route om veiligheid te garanderen

Scenario 3, in geval van een totale lockdown zal de NRT worden verplaatst naar 27 t/m 30 januari 2022 

Uiteraard blijft het te allen tijde mogelijk om te annuleren en je inschrijfgeld terug te vragen (zie ook voorwaarden).

 

Algemene richtlijnen

De algemene richtlijnen van de RIVM gelden voor alle betrokken bij het evenement: organisatoren, vrijwilligers, deelnemers, accommodaties, leveranciers en bezoekers:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • was regelmatig de handen 
  • hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog 
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg
  • schud geen handen
 • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten, snotteren, hoesten, keelpijn, benauwdheid,  koorts of reuk- en smaakverlies
 • Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten

 

Coronaprotocol voor deelnemers 

De organisatie van de Noorder Rondtochten (NRT) vraagt de wandelaars onderstaande algemene uitgangspunten in acht te nemen:

 1. Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand.
 2. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en die van alle medewerkers, vrijwilligers en overige deelnemers van ons wandelevenement.
 3. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen
 4. Blijf ook thuis als jij, een huisgenoot of een nauw contact positief op het coronavirus is getest.
 5. Ga direct naar huis als je tijdens het evenement last krijgt van loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Meld jezelf wel even af en geef aan waarom je dat doet.
 6. Houd 1,5 meter afstand van iedereen die 18 jaar of ouder is en geen deel uitmaakt van het eigen huishouden.
 7. Was regelmatig je handen, in elk geval na toiletgebruik en voor je een locatie betreedt.
 8. Neem je eigen desinfectie, mondkapje en eventueel plastic handschoenen mee. 
 9. Schud geen handen.
 10. Deelname aan ons wandelevenement is deze editie alleen mogelijk via voorinschrijving. Er is geen mogelijkheid tot dag inschrijving.
 11. Kom zoveel mogelijk met de trein naar het wandelevenement; is dit niet mogelijk houd dan rekening met de richtlijnen voor verkeer en vervoer van de Rijksoverheid.
 12. Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op; van medewerkers en vrijwilligers, maar ook zoals aangegeven via posters, borden, pijlen en overige markering.
 13. Deel geen drinkflessen, bidons, waterzakken of eetgerei met anderen.
 14. Deel geen materialen met anderen; valt dit niet te vermijden, was dan je handen na gebruik.
 15. Vermijd geforceerd stemgebruik, zoals roepen, schreeuwen of zingen.
 16. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers
 17. Volg steeds de aanwijzingen op van de NRT-functionarissen, herkenbaar aan een geel hesje
 18. Stempel onderweg zoveel mogelijk digitaal via de Tocht om de Noord App. Via deze App kun je ook eenvoudig de route volgen. 
 19. Bij het naderen van de startlocatie zal door een van onze vrijwilligers een standaard corona gezondheidscheck worden uitgevoerd waarbij een aantal vragen gesteld zal worden omtrent mogelijke klachten en gezondheid.
 20. Kom niet te vroeg naar de start plaats en hou het tijdvak aan waarin je start. Mocht je toch te vroeg arriveren op de startplaats, dan zul je mogelijk buiten moeten wachten tot 20 minuten voor vertrek.

Door het online inschrijven verklaart de deelnemer dat hij/zij dit PROTOCOL zal naleven. Tevens verklaart de deelnemers dat hij/zij akkoord gaat met het gebruik van zijn/haar contactgegevens voor eventueel bron- en contactonderzoek bij een besmetting.  

Heb je je niet online ingeschreven? Dan verzoeken wij je om niet naar de startlocaties te komen. Je kunt namelijk niet deelnemen aan de wandeltocht. 

 

Voorinschrijven en startprocedure

Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau op de startlocaties is voorinschrijving en betaling via onze website verplicht. Daarnaast werkt de NRT met een aangepaste startprocedure. De belangrijkste aanpassing is dat op alle vier de dagen alle vier de routes worden gelopen. Dat betekent dat de NRT alle deelnemers kan spreiden over vier routes.

Hoe werkt het? 

Deelnemers schrijven zich via onze website in voor de Noorder Rondtochten (vier dagen). Vervolgens bepaalt de NRT organisatie in welke volgorde de deelnemers de routes lopen. Zo start ¼ deel van de deelnemers op route 1. Een ander ¼ deel op route 2. Etc. Vervolgens schuift elke groep iedere dag een route op, zodat ze aan het einde van de Vierdaagse alle routes hebben gelopen.  

Startprocedure

Iedere dag wordt er vanaf elke startlocatie (Groningen, Appingedam, Uithuizen en Winsum) gestart in groepen van 10-15 personen. De eerste groep vertrek om 7:30 uur en vervolgens start er elke 10 minuten een groep. Elke startlocatie heeft verschillende ruimtes waar we gebruik van maken. Deelnemers kunnen in ieder geval 20 minuten voor vertrek binnen plaatsnemen in een wachtruimte. 10 minuten voor vertrek wordt men opgeroepen om zich te melden in de startruimte.

 

Startlocatie

Uitgangspunten:

 • Alleen in het aangewezen tijdslot worden deelnemers toegelaten tot de startlocatie.
 • Deelnemers worden verzocht om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het toegewezen startmoment zich te melden bij de startlocatie.
 • Deelnemers wachten buiten op 1,5 afstand in het aangewezen vak totdat de NRT-functionaris toestemming geeft om de startlocatie te betreden.

Een NRT-functionaris verifieert bij binnenkomst de gezondheid van de deelnemers.

 • Deelnemers wassen/ontsmetten bij binnenkomst hun handen. NRT stelt hiervoor middelen beschikbaar, maar neem zelf ook desinfectie mee, zodat je hiervan niet afhankelijk bent. 
 • Deelnemers houden 1,5 afstand voor het scannen van het startbewijs en in ontvangst nemen van de stempelkaart.
 • Deelnemers nemen in de startlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren. 
 • Deelnemers volgen steeds de aanwijzingen op van de NRT-functionarissen (herkenbaar aan een geel hesje) en het horeca personeel. 

 

Onderweg

Uitgangspunten 

 • Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
 • Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot je weer op een breder gedeelte wandelt.
 • Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef voldoende ruimte als je wordt gepasseerd.

 

Stempelposten & Verzorgingsposten

In verband met de hygiëne zijn er minder verzorgings- en stempelposten op de route. Neem daarom zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg. 

Uitgangspunten: 

 • Neem plaats in de aangewezen wachtrij (indien van toepassing) en houd daarbij 1,5 meter afstand.
 • Was je handen voordat je bij een verzorgings- en stempelposten een bestelling plaatst. De betreffende horeca locatie en NRT stellen hiervoor de middelen beschikbaar.
 • Stempel zoveel mogelijk digitaal via de App van Tocht om de Noord / Noorder Rondtochten. 
 • Houd bij de verzorgings- en stempelposten 1,5 meter afstand van andere wandelaars.
 • Houdt 1,5 meter afstand bij toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet je handen.
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de verzorgings- en stempelposten.
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige NRT-functionaris en het horecapersoneel. 

 

Mobiele toiletten

Uitgangspunten: 

 • Neem plaats in de aangewezen wachtrij (indien van toepassing) en houd daarbij 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. NRT stelt hiervoor middelen beschikbaar, maar neem zelf ook desinfectie mee, zodat je hiervan niet afhankelijk bent. 
 • Laat het toilet schoon achter voor degene die na je komt.
 • Was je handen voordat je verder gaat met de wandeling. NRT stelt hiervoor middelen beschikbaar, maar neem zelf ook desinfectie mee, zodat je hiervan niet afhankelijk bent. 

 

Finishlocatie

Uitgangspunten: 

 • Was je handen voordat je bij de finishlocatie binnenkomt.  
 • Stempel zoveel mogelijk digitaal via de App van Tocht om de Noord / Noorder Rondtochten. 
 • Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de NRT vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel.
 • Neem binnen de finishlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals 1,5 meter afstand bewaren. 
 • Houdt 1,5 meter afstand bij toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet je handen.
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de verzorgings- en stempelposten.
 • Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als daarom gevraagd wordt, zodat ook de wandelaars die na jou komen een consumptie kunnen nuttigen.
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige NRT-functionaris en het horecapersoneel. 

 

Noodnummer

Mocht je vanwege een calamiteit of (ernstige) blessure niet verder kunnen lopen, dan kun je het NRT noodnummer bellen (zie routebeschrijving). Geef je exacte locatie door, zodat de NRT bezemwagen je kan komen ophalen. Neem voor dat doel altijd een mondkapje mee.

 

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels. Denk aan de gezondheid van je medewandelaars en de vrijwilligers.