Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest

De Kracht van Water

Veilig wonen, werken en recreëren in ’s werelds grootste Delta. We staan er amper bij stil. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt voortdurend om aandacht en inzet van waterschappen. Zeker gezien ontwikkelingen als klimaatverandering, bodemdaling en aardbevingen in Groningen. De komende jaren werken we stevig aan onze dijken en kaden. En tijdens storm en hoog water, zoals begin dit jaar, gaan onze dijkwachters de dijk op en houden een oogje in het zijl.

Dijkleger

Wandelaars van Tocht om de Noord 2017 mogen in hun voetsporen treden. Gezamenlijk vormen zij het dijkleger en ervaren onderweg de ‘Kracht van Water’. De tocht neemt hen 300 jaar mee terug in de tijd. Naar het moment waarop de Kerstvloed toesloeg. En duizenden mensen en dieren het leven kostte. Dat mag nooit meer gebeuren! Zo vond ook Thomas van Seeratt. Hij legde de basis voor de hedendaagse dijken; hoger en breder. Een belangrijk moment in de geschiedenis van de waterschappen en een mooie reden om het thema van dit jaar te omarmen.

Overige Hoofdpartners