Rabobank Groninger Land

Rabobank Noord Groningen

Rabobank is preferred partner van Tocht om de Noord. Het is immers een activiteit die een grote sportieve en culturele bijdrage levert aan de regio. Dergelijke initiatieven stimuleert de bank graag. Als sponsor hebben we bovendien het voorrecht om startbewijzen beschikbaar te stellen aan onze trouwe leden. Leden hebben een streepje voor bij de Rabobank en jaarlijks wordt er dankbaar gebruik gemaakt van deze mooie aanbieding.

Een aandeel in elkaar.

De Rabobank draagt bij aan de ontwikkeling van individuele mensen, sectoren en de samenleving als geheel. We stimuleren de vitaliteit van lokale gemeenschappen, wereldwijd. We steunen vele maatschappelijke initiatieven, doen aan sponsoring en beheren een kunstcollectie. Ook spreken we ons uit over maatschappelijke discussies en ethische kwesties. Meer weten over de Rabobank? Klik hier.

 

 

Overige Hoofdpartners van Tocht om de Noord, Sponsoren Wandeltocht