Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen

Tocht om de Noord en Huis voor de Sport Groningen

Blijf bewegen!

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. We willen zoveel mogelijk Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten. Dit doet Huis voor de Sport Groningen lokaal op beleids-, coördinerend en uitvoerend niveau. Met sport en bewegen als middel stimuleren we  een gezond, leefbaar en duurzaam Groningen, waarin mensen verbonden zijn met elkaar.

Huis voor de Sport Groningen partner Tocht om de Noord

Huis voor de Sport Groningen is partner van de Tocht om de Noord, omdat wij Groningers van jong tot oud stimuleren om te (blijven) bewegen! Daarnaast is de aantrekkelijkheid van onze provincie als openbare beweegruimte voor recreanten, sporters en toeristen, vaak nog een zorgvuldig bewaard geheim. De Tocht om de Noord laat mensen al wandelend het Groninger landschap ontdekken! 

Overige Partners in Natura