Marketing Groningen

Er gaat niets boven Groningen

Marketing Groningen is hét bureau voor de toeristische marketing van Groningen. De belangrijkste taak: het ontwikkelen van een marketingstrategie voor de stad en de provincie Groningen.

Marketing Groningen is een van de acht partners die onder regie van De Verhalen van Groningen werkt aan een gezamenlijk activiteitenprogramma

Via het uitgebreide netwerk van pers- en mediacontacten weten we zowel lokaal als landelijke aandacht te genereren. Naast de websites van Groningen, zullen onder andere abri’s, flyers en uit-kalenders gebruikt worden om aandacht te geven aan dit bijzondere project. Met de VVV-winkel waar jaarlijks 360.000 bezoekers binnenkomen hebben we bovendien een belangrijk fysiek communicatiekanaal in handen.

We blijven elk jaar de aandacht vestigen op belangrijke gebeurtenissen in de Groningse geschiedenis. In samenwerking met het Routebureau Groningen, Economic Board Groningen en De Verhalen van Groningen versterken we de toeristisch-culturele profilering van de provincie Groningen.

Overige Partners in Natura