De Verhalen van Groningen

De Verhalen van Groningen

De Verhalen van Groningen vertelt op een verrassende en laagdrempelige manier verhalen over het verleden, het erfgoed en de eigenheid van onze provincie. Die verhalen, grote en kleine, maken we samen met inwoners en bezoekers van Groningen en met de cultuurhistorische organisaties in de provincie. We delen ze op onze website www.deverhalenvangroningen.nl  in de krant en in filmpjes, maar ook door samen met musea en andere organisaties activiteiten op locatie te organiseren. Het delen van verhalen versterkt de verbondenheid en waardering voor onze provincie. Zowel bij bezoekers als bij inwoners. Het helpt de Groningers hun omgeving beter te begrijpen, maar ook om iets te leren over jezelf en het nu. Zoals je afkomst iets vertelt over wie je bent, zo vertellen de verhalen iets over het karakter van Groningen en haar inwoners. Wat heeft Groningen gemaakt tot de provincie die het nu is?

Kerstvloed 1717

Een van die grote verhalen die Groningen heeft gevormd is de Kerstvloed van 1717, de grootste natuurramp van Nederland in de afgelopen vier eeuwen. De zware stormvloed eiste duizenden mensenlevens en de materiele schade was enorm. Het herstel van de dijken zou nog jaren duren, maar leidde wel tot een revolutie in de kustverdediging.

Samen met de organisatie van Tocht om de Noord zorgt De Verhalen van Groningen aan de hand van een inventarisatie van bijzondere Kerstvloedverhalen voor de historische invulling op de diverse locaties. Op basis van die inventarisatie krijgt elk dorp een eigen verhaal dat met lokale organisaties in theatervorm uitgewerkt kan worden.

Maar we doen meer. Acht partners werken in 2017 onder regie van De Verhalen van Groningen en onder de noemer Expeditie Kerstvloed 1717 aan een gezamenlijk activiteitenprogramma om stil te staan bij de Kerstvloed van 300 jaar geleden. Die partners zijn: Het Groninger landschap, de gemeenten de Marne en Eemsmond, Domies Toen, Erfgoedpartners, Waterschap Noorderzijlvest, De Verhalen van Groningen en Marketing Groningen.

Naast een gezamenlijke activiteit – een kunstroute bestaande uit een aantal tijdelijke objecten van binnen en buitenlandse kunstenaars en een blijvend monument- gebruiken alle partners de thematiek van de Kerstvloed in hun eigen activiteiten. Samen met Marketing Groningen hebben we een overkoepelende website opgezet waarop niet alleen verhalen rondom de Kerstvloed te vinden zijn maar ook alle activiteiten rondom de Kerstvloed gepubliceerd kunnen worden: www.kerstvloed1717.nl. Op die manier ontstaat er een jaarkalender waar men op overzichtelijke wijze kan zien wat er gedurende het jaar georganiseerd wordt rondom het thema Kerstvloed. Ook andere initiatieven zijn van harte welkom om aan te haken bij het evenement!

Ook na 2017 blijven we de aandacht vestigen op deze belangrijke gebeurtenis in de Groningse geschiedenis. De Kerstvloed markeert de verhaallijn De strijd tegen het water’, een van de toeristische verhaallijnen die we samen uitwerken met Marketing Groningen, het Routebureau Groningen, Economic Board Groningen, om de toeristisch-culturele profilering van de provincie Groningen te versterken.

Meer weten over de Kerstvloed? Kijk dan op www.kerstvloed1717.nl

 

Overige Partners in Natura