VRIJDAG Amateurkunstondersteuning

VRIJDAG Amateurkunstondersteuning

VRIJDAG amateurkunstondersteuning ondersteunt alle amateurkunstenaars in stad en provincie Groningen.

Zij brengt het netwerk van amateurs (en professionals, organisaties, podia, festivals, enz.)  in beeld door middel van profielen, brengt alle activiteiten voor & door het amateurveld in beeld, zorgt voor nieuwsberichten, legt verbindingen tussen partijen, zorgt voor deskundigheidsbevordering en coördineert actiemaanden zoals Kunst op Stee en de Maand van de Amateurkunst.

Overige Partners in Natura