Team TodN

TodN Organisatie, Stichting en CvA

Peter Velthuis

Algemeen

algemeen@TodN.nl

 • Deelnemers
 • Sponsoring
 • Financiën
 • PR & Marketing

Peter Velthuis

Ronald Hellinga

Communicatie & logistiek

communicatie@TodN.nl

 • Routes
 • Vrijwilligers
 • Draaiboeken
 • North Sea Walk

Ronald Hellinga

 

Mieke van den Broek

Programma & activiteiten

Programma@TodN.nl

 • Activiteiten in de dorpen
 • Muziek op de route

Mieke van den Broek

 

Niels Meier

Pronkjewailpad & Groningen Marathon 

Pronkjewailpad@TodN.nl

 • Ontwikkeling & organisatie Pronkjewailpad
 • Ontwikkeling & organisatie Groningen Marathon

Niels Meier

 

Stichting TodN

Het Wandelfestival TodN heeft naast het Organisatieteam TodN ook een Stichting TodN. De stichting denkt mee en denkt vooruit hoe TodN zich in de nabije toekomst moet gaan ontwikkelen. 

In de stichting hebben zitting:

Paul Salters

Secretaris       

Paul Salters, Secretaris

George Huitema

Penningmeester  George Huitema, Penningmeester

Peter Velthuis

Voorzitter

algemeen@TodN.nl                               

Peter Velthuis

 

Wad- en Wierdenraad (Comité van Aanbeveling)

De organisatie van de Tocht om de Noord werkt nauw samen met de Wad- en Wierdenraad (Comité van Aanbeveling). Dit is een comité dat is samengesteld uit mensen die allen een bijzondere positie bekleden in de Noord Nederlandse samenleving. Vanuit deze maatschappelijke positie en met hun ervaring verstrekken ze nuttige adviezen ten behoeve van de organisatie van de Tocht om de Noord. In de Wad- en de Wierdenraad hebben de volgende mensen zitting:

 

Commissaris van de Koning
Provincie Groningen

 

Henk Pijlman

Voorzitter College van Bestuur
Hanzehogeschool Groningen

Henk Pijlman

 

Marjo van Dijken

oud Lid Tweede Kamer
voor de PvdA

Marjo van Dijken

 

Kees van Twist

oud Directeur Groninger Museum

Kees van Twist

 

Dirk Strijker

Landbouweconoom RuG

Dirk Strijker

 

 

Harm Post

oud Directeur Groningen Seaports

Projectontwikkelaar (Groningen
Airport Eelde)

Harm Post

 

Groeten uit Groningen