Informatie voor stempelposten

Bent u een (mogelijke) stempelpost op de route van het Pronkjewailpad? Dan treft u hier alle relevante informatie. 

Groeten uit Groningen