Junior TodN

Vrijdag 27 september 

Op de vrijdag voorafgaand aan het grote wandelfestival Tocht om de Noord (TodN) wordt jaarlijks een Junior Tocht om de Noord georganiseerd. De Junior TodN is voor basisscholen, die gevestigd zijn in de gastgemeente van TodN. In 2019  is dat  Veendam.  Doelstelling is dat de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) op een bijzondere manier in aanraking wordt gebracht met de geschiedenis van eigen dorp en omgeving.  Op een (inter)actieve manier wordt de geschiedenis van de eigen leefomgeving ontdekt.

Dit jaar is het thema: Adem de sfeer van het industriële erfgoed. De leerlingen maken via de Junior TodN kennis met de verschillende facetten van industrie en erfgoed  in de eigen omgeving. De route van ca. 5 km gaat o.a. langs en door Nedmag, Veenkoloniaal museum en Avebe. 

Wie - Wat - Waar

Alle leerlingen uit de bovenbouw van de basisscholen in Veendam zijn uitgenodigd om deel te nemen.  TodN  Junior vindt plaats op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.

Opgave

Scholen die interesse hebben kunnen zich opgeven via de mail VOOR 13 september 2019.
Vermeld hierbij uw school, welke groep en het aantal leerlingen. Wij adviseren minimaal  twee begeleiders per groep te regelen.

Contactpersoon scholen: Floor Haanstra
Floor.haanstra@dekompanjie.nl; tel: 06 - 40836535

Vol is vol!