Inschrijving North Sea Walk

North Sea Walk 2018, Zweden

Beste North Sea Walkers, op woensdag 4 oktober was de informatiebijeenkomst rondom de North Sea Walk Zweden bij IKEA Groningen. Circa 130 belangstellenden waren aanwezig om de eerste informatie te horen. De inschrijving op de NSW Zweden start vanaf donderdag 5 oktober, in eerste instantie voor de aanwezigen op 4 oktober. Vanaf vrijdag 6 oktober start de inschrijving ook voor andere geinteresseerden (mits er nog voldoende plaats is)!!

Helaas de North Sea Walk Zweden heeft zijn maximaal aantal inschrijvingen bereikt. U kunt nog wel inschrijven voor de: Wachtlijst NSW Zweden. Helaas kunnen we niet meer beloven dat u nog via ons kunt deelnemen. De ervaring leert wel dat er altijd deelnemers zijn, die zich nog afmelden. U wordt dan op volgorde van de wachtlijst geinformeerd over mogelijke deelname.

U hoort weer van ons.

Presentatie bij IKEA Groningen
Wilt u graag onze North Sea Walk presentatie bij IKEA Groningen (van 4 oktober) bekijken, klik dan op:  NSW 2018, Zweden.