Privacyverklaring

De organisatie Tocht om de Noord (TodN) wil op deze pagina graag duidelijk maken hoe zij met uw gegevens omgaat. We beschrijven hier wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Tocht om de Noord kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TodN en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TodN verstrekt.

TodN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum

WAAROM TODN GEGEVENS NODIG HEEFT

TodN verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien het gaat om een urgente(re) zaak.

Daarnaast gebruikt TodN uw persoonsgegevens in het kader van het verstrekken van een startbewijs van een van de georganiseerde evenementen door TodN.

HOE LANG TODN GEGEVENS BEWAART

TodN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard indien u geen deelnemer meer wenst te zijn.

DELEN MET ANDEREN

TodN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit (absoluut) noodzakelijk is voor de uitvoering van de inschrijving op een van de TodN evenementen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PRIVACY

TodN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TodN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TodN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@TochtomdeNoord.nl.

Groeten uit Groningen