Provincie Groningen

Provincie Groningen

Provincie Groningen en Tocht om de Noord

De provincie Groningen ondersteunt en subsidieert het Wandelfestival Tocht om de Noord al vanaf de eerste editie in 2006. De provincie Groningen vroeg destijds de organisatie om een evenement te realiseren, waarin bezoekers op een bijzondere manier Groningen kunnen ontdekken. Het wandelfestival Tocht om de Noord is daarin op een uitmuntende wijze geslaagd. Vooral door het prikkelen van, elk jaar een nieuw zintuig, beleeft de bezoeker de provincie Groningen steeds weer op een andere nieuwe manier. Het is dan ook niet vreemd dat het wandelfestival het predicaat draagt van: het Visitekaartje van Groningen.

 

Peter Velthuis en Max van Den Berg

In navolging daarop ontving het wandelfestival Tocht om de Noord in de 10e editie de Erepenning uit handen van de toenmalige Commissaris van de Koning Max van den Berg.

Gedurende zijn 14 jarig bestaan (2019) heeft het wandelfestival zich een stevige plek toegeëigend in de toptien van grootste wandelevenementen in Nederland.

 

Wat zijn de werkzaamheden van Provinciale Staten?

Aan het hoofd van de provincie Groningen staan de Provinciale Staten. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen van 18 jaar en ouder de leden van Provinciale Staten. De provincie Groningen heeft 43 Statenleden. Dit aantal verschilt per provincie en is afhankelijk van het aantal inwoners dat een provincie heeft.

Ik heb der nait veur kozen om Grunneger te wezenProvinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen) en nemen de belangrijkste beslissingen. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur en voert alle besluiten van Provinciale Staten uit. Provinciale Staten richten zich met name op hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies.

Onder kaderstellende functies valt onder meer het vaststellen van de begroting. In de Statenvergaderingen worden de politiek relevante zaken van de provincie behandeld.

 

 

Overige Hoofdpartners van Tocht om de Noord, Sponsoren Wandeltocht