Groningen "met afstand" deWandelprovincie.NL

Het wandelfestival Tocht om de Noord (TodN) bestaat dit jaar precies 15 jaar. Het is inmiddels een mooi Gronings evenement, dat al gedurende 10 jaar in een dag is uitverkocht. Met deelname van ca. 6000 wandelaars, die uit alle windstreken van Nederland en daarbuiten naar Groningen komen. 

Een logisch vervolg op TodN werd in 2018 het Pronkjewailpad, een individuele TodN, die je kunt doen waar, wanneer en hoe ver je wilt. Het is een Lange Afstand Wandeling (LAW), die wordt gerealiseerd in een nauwe samenwerking met circa 300 Toeristische, Recreatieve en Culturele (TReC) ondernemingen. Vrijwel al deze TReC ondernemingen bieden een (letterlijk of figuurlijk) proefpakketje aan, waardoor langstrekkende de wandelaars op een bijzondere en interactieve manier kennismaken met Groningen. Het Pronkjewailpad kent op dit moment een Noord- en Zuidroute en er is een Oost- en Westroute in de maak. De totale lengte van het Pronkjewailpad zal ca. 1000 km gaan bedragen. De belangstelling voor het Pronkjewailpad is inmiddels groot te noemen, al meer dan 4500 mensen hebben de app gedownload.

Onze Ambitie

De achterliggende gedachte achter de activiteiten van de Tocht om de Noord en het Pronkjewailpad gaan echter verder dan alleen maar een mooie wandelroute met veel deelnemers. Onze uiteindelijke ambitie: 

Groningen de Wandelprovincie van NL

Met deze gedachte in het achterhoofd wordt dit jaar aan het Pronkjewailpad een nieuw component toegevoegd, namelijk: DOE Groningen. Hiervoor hebben we alle (TReC) ondernemers en organisaties gevraagd om de langstrekkende wandelaars een DOE-opdracht aan te bieden, waarmee nog meer interactie en betrokkenheid wordt bewerkstelligd. Hierop kregen we erg leuke reacties met boeiende opdrachten, waarmee deelnemers op bijzondere manieren Groningen gaan  ontdekken en waarderen.

Pronkjewailpad en coronavirus

De DOE-opdrachten van het Pronkjewailpad in combinatie met het coronavirus brachten ons tegelijkertijd op de volgende uitdaging:

“Hoe kunnen we Groningen (fysiek en virtueel) laten ervaren als de mooiste wandelprovincie, maar zodanig dat iedereen vanuit huis kan deelnemen?”

Veel mensen zitten nu door het coronavirus noodgedwongen thuis; de drang om contact leggen en te bewegen wordt elke dag groter. Zou het niet mogelijk zijn om Groningen virtueel te laten ontdekken d.m.v. DOE-opdrachten en tegelijkertijd te laten bewegen? 

We hebben al een Pronkjewailpad app en je kunt hiermee al digitaal stempelen. Als we in deze app een aanpassing doorvoeren met de DOE-opdrachten en de deelnemer moet zich ook letterlijk bewegen (in huis) om zich te verplaatsen van stempelpost naar stempelpost? 

In dat geval slaan we meerdere vliegen in één klap! 

 • In deze tijd van corona geeft het iedereen een goede motivatie met mooie opdrachten en doelen.
 • Iedereen kan meedoen op zijn eigen manier: jong en oud, soepel en stijf.
 • Het is een mooi (virtueel) voorproefje op onze prachtige wandelprovincie.
 • Het laat mensen popelen om Groningen ook in het echt te ervaren. 
 • Het is een levensecht spel (game), waarbij je moet bewegen en tegelijkertijd Groningen steeds beter leert kennen. 

Hoe werkt het?

De virtuele variant van het Pronkjewailpad kun je beleven aan de hand van een app. De Pronkjewailpad app bestaat al maar wordt uitgebreid met de benodigde functionaliteiten. De app telt het aantal stappen van de deelnemer en bepaalt daarmee het aantal kilometers dat je hebt gelopen. Die stappen kan de deelnemer behalen door bijvoorbeeld binnenshuis te wandelen, traplopen, steppen, hometrainer, (indoor) fitness, tv programma’s (zoals: NL in beweging), een wandeling in de buurt te maken, te bewegen in de tuin of door op een loopband te lopen, enz.  Al het bewegen telt mee, zolang je maar de app bij je draagt.

De deelnemer ziet zichzelf in de app voortbewegen. Vijf kilometer lopen op bijvoorbeeld een loopband, is virtueel vijf kilometer op het Pronkjewailpad afleggen. Onderweg komt de deelnemer de stempelposten tegen. De deelnemer moet een vraag beantwoorden, een (leerzaam) spel spelen of opdracht uitvoeren om een stempel op zijn digitale stempelkaart te verdienen. Middels die ‘DOE-activiteiten’ leert de deelnemer Groningen op een (inter)actieve en digitale manier kennen.

Hoe draagt het bij aan de Ambitie: de Wandelprovincie van NL

In een nauwe samenwerking met de provincie Groningen, Marketing Groningen, Routebureau Groningen en vele andere TReC instellingen, wordt Groningen op dit moment gezien als een voorloper in het ontwikkelen van nieuwe wandelactiviteiten. We denken hierbij aan:

 • Het wandelen door (TReC) locaties i.p.v. er omheen.
 • Het volgen van wandelroutes niet op pijlen, maar op je zintuigen.
 • Het gezamenlijk bouwen van kunstwerken, zoals: 100 jaar Grunnens Laid, reproducties van De Ploeg schilderijen, flits theaters over de kerstvloed anno 1717. 
 • Het ontwikkelen van het Pronkjewailpad als kroon op het netwerk van wandelknooppunten.
 • Het bijdragen aan cultureel- en historisch erfgoed, zoals kerkepaden en hoogholtjes.
 • De samenwerking met vrijwel alle TReC instellingen in Groningen.

Groningen is een mooi voorbeeld als wandelprovincie in Nederland, dit vanwege zijn (regelmatige) spreiding van dorpen en pareltjes. Alle dorpen liggen ca 5 km uit elkaar en om de 5 km ontdek je steeds nieuwe pareltjes. In Groningen kennen we geen grootstedelijke agglomeraties (behalve de stad Groningen), waardoor Groningen een bijzonder aantrekkelijk wandelgebied is met veel rust, ruimte en recreatie! Voorbeelden hiervan zijn het groeiend aantal overloop- en natuurgebieden in Groningen, zoals Roegwold, Punt van Reide, de Onlanden. De unieke samenwerking met bijna 300 TReC ondernemers, waarin vele ondernemers nog steeds tijd voor je vrij maken en je graag een gastvrij gebaar aanbieden.

Wij zijn van mening dat Groningen deze voorlopersrol moet blijven nemen, daarmee een voorsprong kan vasthouden en zich blijvend kan manifesteren als een provincie waar je “met afstand” prachtig kan wandelen!

Lees ook het mooie artikel in het Dagblad van het Noorden:
Groningen dé Wandelprovincie van Nederland

Groeten uit Groningen