Deelname De Noorder Rondtochten

 

Klik hier om door te gaan naar het inschrijfformulier voor de Noorder Rondtochten 2021. 

 

Kosten voor deelname

De inschrijfkosten voor het Winter4daagse de Noorder Rondtochten 2021 bedragen € 70,00 voor 4 dagen en € 20,00 per (losse) dag.  

De inschrijving is inclusief:

 • Treinvervoer in de provincie Groningen van en naar alle start- en finishplaatsen.
 • Op elke dag een warme hap 'to go'. 
 • Noorder Rondtochten Stempelkaart (deze ontvangt u bij de start).
 • Een mooie herinnering.
 • Verzorging onderweg.

Inschrijving individueel en groepen

Als u zich inschrijft kunt u kiezen voor individueel of met een groep (vanaf 2 t/m 10 personen) inschrijven. Als u graag wilt samen wandelen, is het verstandig om het groepsformulier in te vullen. Wij zorgen er voor dat u als (gezamenlijke) groep gaat starten!

Wachtlijst NRT

Vanwege de grote belangstelling kan het zijn dat de afstand(en) van uw keuze vol zitten. Daarom bieden we hierbij de mogelijkheid om in te schrijven via de NRT Wachtlijst. De ervaring van de afgelopen jaren leert ons, dat vaak nog velen via de wachtlijst kunnen deelnemen aan het evenement! 

Bevestiging en Mijn TodN

Nadat u zich via het (internet) inschrijfformulier heeft ingeschreven, ontvangt u een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. In deze e-mail vindt u een overzicht van uw inschrijving, zoals naam, e-mailadres en afstanden. U vindt hierin ook uw wachtwoord, waarmee u vanaf half janauri 2021 via mijn.tochtomdenoord.nl uw NRT Startkaart (en andere informatie) kunt ophalen. U kunt inloggen op mijn.tochtomdenoord.nl dmv het invoeren van uw e-mailadres en het betreffende wachtwoord. Indien u het wachtwoord bent kwijtgeraakt, kunt u via: wachtwoord vergeten? (onder het blauwe inlog balkje) een nieuw wachtwoord aanvragen.

Noorder Rondtochten medaille

Wandelaars die de gehele route (135 kilometer) weten te volbrengen krijgen een originele Noorder Rondtochten-medaille. Wandelaars die een kortere afstand lopen ontvangen een andere mooi Noorder Rondtochten aandenken. 

Coronaprotocol 

Om de Noorder Rondtochten (NRT) verantwoord en coronaproof te kunnen organiseren overleggen we de komende periode voortdurend met dorpen, gemeenten en veiligheidsregio’s.

Hieronder volgen de coronamaatregelenen uit het protocol die van toepassing zijn voor de deelnemers. 

Samenvatting praktische gang van zaken: 

 •  Aanmelden alleen via online voorinschrijving vanaf 1 oktober 18:00 uur.
 •  Deelnamelimiet is 1500 wandelaars.
 •  Er wordt gestart in groepen van 10 tot max 20 deelnemers.
 •  Elke groep start om de 10 minuten.
 •  De startlocatie is alleen toegankelijk voor deelnemers van de betreffende groep in aangegeven tijdslot van 10 minuten.
 •  Deelnemers ontvangen in de week voor het evenement alle informatie over de NRT
 •  De verzorging zal onderweg op een andere (veilige) wijze worden aangeboden.

De NRT 2021 wordt (volledig) coronaproof georganiseerd met kleine startgroepen, die allemaal circa 10 minuten na elkaar gaan starten. Niet iedereen zal starten op de eerste route (dag), u krijgt bij deze NRT een (start) route toegewezen. Bijvoorbeeld: U begint met route 2, daarna route 3, dan route 4 en sluit af met route 1. Anderen zullen starten met route 3, daarna 4, dan 1 en afsluiten met route 2.

Coronaprotocol voor deelnemers 

De organisatie van de Noorder Rondtochten (NRT) vraagt de wandelaars onderstaande algemene uitgangspunten in acht te nemen:

 1. Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand.
 2. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en die van alle medewerkers, vrijwilligers en overige deelnemers van ons wandelevenement.
 3. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen
 4. Blijf ook thuis als jij, een huisgenoot of een nauw contact positief op het coronavirus is getest.
 5. Ga direct naar huis als je tijdens het evenement last krijgt van loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Meld jezelf wel even af en geef aan waarom je dat doet.
 6. Houd 1,5 meter afstand van iedereen die 18 jaar of ouder is en geen deel uitmaakt van het eigen huishouden.
 7. Was regelmatig je handen, in elk geval na toiletgebruik en voor je een locatie betreedt.
 8. Schud geen handen.
 9. Deelname aan ons wandelevenement is deze editie alleen mogelijk via voorinschrijving. Er is geen mogelijkheid tot dag inschrijving.
 10. Kom zoveel mogelijk met de trein naar het wandelevenement; is dit niet mogelijk houd dan rekening met de richtlijnen voor verkeer en vervoer van de Rijksoverheid.
 11. Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op; van medewerkers en vrijwilligers, maar ook zoals aangegeven via posters, borden, pijlen en overige markering.
 12. Deel geen drinkflessen, bidons, waterzakken of eetgerei met anderen.
 13. Deel geen materialen met anderen; valt dit niet te vermijden, was dan je handen na gebruik.
 14. Vermijd geforceerd stemgebruik, zoals roepen, schreeuwen of zingen.
 15. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers
 16. Volg steeds de aanwijzingen op van de NRT-functionarissen, herkenbaar aan een geel hesje
 17. Stempel onderweg zoveel mogelijk digitaal via de Tocht om de Noord App. Via deze App kun je ook eenvoudig de route volgen. 
 18. Bij het naderen van de startlocatie zal door een van onze vrijwilligers een standaard corona gezondheidscheck worden uitgevoerd waarbij een aantal vragen gesteld zal worden omtrent mogelijke klachten en gezondheid.
 19. Kom niet te vroeg naar de start plaats en hou het tijdvak aan waarin je start. Mocht je toch te vroeg arriveren op de startplaats, dan zul je mogelijk buiten moeten wachten tot 20 minuten voor vertrek.

Door het online inschrijven verklaart de deelnemer dat hij/zij dit PROTOCOL zal naleven. Tevens verklaart de deelnemers dat hij/zij akkoord gaat met het gebruik van zijn/haar contactgegevens voor eventueel bron- en contactonderzoek bij een besmetting.  

Heb je je niet online ingeschreven? Dan verzoeken wij je om niet naar de startlocaties te komen. Je kunt namelijk niet deelnemen aan de wandeltocht. 

Voorwaarden deelname

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun naam en/of beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de “Tocht om de Noord-activiteiten” zonder daarvoor vergoeding te claimen en zonder dat daaraan vooraf toestemming is gevraagd.
 • De “Tocht om de Noord-activiteiten” zijn wandel prestatietochten zonder wedstrijdelement.
 • Het is bij de 'Tocht om de Noord-activiteiten' 'NIET' toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • Deelnemers doen vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid mee aan de 'Tocht om de Noord-activiteiten'.
 • De organisatie van de Tocht om de Noord kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 • Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal gedeeltelijke restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • Bij afgelasting door overmacht zal er (mogelijk) geen nieuwe datum worden vastgesteld.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • De organisatie van de Tocht om de Noord is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van zijn/ haar bezittingen.
 • De organisatie van de Tocht om de Noord behoudt zich het recht voor de “Tocht om de Noord-activiteiten” geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie van de Tocht om de Noord kan worden verwacht.
 • Inschrijfgelden worden bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan het evenement niet terugbetaald!

Groeten uit Groningen