North Sea Walk Germany 2014

Ubbo Emmius

De wandelaars liepen in de voetsporen van Ubbo Emmius en op vele plekken werdt teruggegaan in die geschiedenis. Ubbo Emmius was trouwens niet alleen de 1e Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit van Groningen (1614), maar ook een begenadigd schrijver en cartograaf. De wandelaars hebben dit op verschillende manieren meegemaakt tijdens deze tocht.

Groeten uit Groningen