Opening van TodN 2017

Vanmiddag vond de officiële opening van de Tocht om de Noord plaats in het Gemeentehuis van Uithuizen. De opening werd verzorgd door wethouder dhr. Theo Berends. De wethouder heeft naast zijn introductie over de Tocht ook officieel deze website geopend.

Hierna kwam organisator Peter Velthuis aan het woord. Aan bod kwamen het Thema van de wandeltocht 2017 en de routes van de zaterdag en zondag. Op de zaterdag lopen de wandelaars van Termunterzijl naar Uithuizen, op zondag gaat de tocht van Zoutkamp naar Uithuizen.

Thema de kerstvloed van 1717 komt centraal te staan tijdens de TodN wandeltocht van 2017. Dit jaar sloten waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s zich aan bij de tocht als ‘themapartners’. Dat betekent dat ze meebeslissen over de route en het thema van de tocht.

Tijdens deze ramp braken de dijken in Nederland, Duitsland en Denemarken door. De vloed kostte 14.000 mensen het leven, waaronder 2276 Groningers.

Het gevoel van 1717

Van de oude dijk is nauwelijks meer iets te zien. Daarom probeert de organisatie van Tocht om de Noord het ‘gevoel’ van 1717 op te roepen door middel van onder meer straattheater. Aan inwoners van de dorpen wordt gevraagd mee te denken en mee te werken aan de invulling hiervan.

Tijdens de opening werd de nieuwe website gebruikt als hulpmiddel. Niet alleen de komende edities van de Tocht worden op de website vermeld. Er is ook een terugblik te vinden naar alle tochten die de revue zijn gepasseerd sinds 2006.

Dank aan alle partners, die Tocht om de Noord 2017 weer mogelijk maken!