Erfgoedpartners

Erfgoedpartners

Erfgoedpartners is een steuninstelling om beheerders van erfgoed te adviseren, om kennis te delen en om samenwerkingsprojecten op te zetten zodat we erfgoed in de volle breedte kunnen presenteren. Daarvoor werkt Erfgoedpartners voor en met beheerders van musea, molens, borgen, archeologische informatiepunten, orgels en anderen.

Erfgoedpartners werkt samen met Tocht om de Noord omdat hierdoor het erfgoed op een verrassende manier zichtbaar kan worden gemaakt.

Overige Handelspartners