Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen werkt aan behoud, herstel en beheer van het landschap in Groningen. We zijn een uitvoeringsorganisatie die bij het landschap betrokken is en in projecten meedenkt, adviseert, ontwikkelt en uitvoert. Dat doen we voor een groot aantal opdrachtgevers en in samenwerking met iedereen die het Groninger cultuurlandschap een warm hart toedraagt.

Doel en missie

Samen houden we het Groninger landschap mooi.

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor een Gronings landschap met een sterke streek- en identiteitsgebonden eigenschappen. Een landschap dat mensen kunnen beleven en waarbij ze zich betrokken voelen. We werken aan een visueel, ecologisch, cultuurhistorisch en aardkundig aantrekkelijk landschap. 

Wij verbinden mens en landschap. Mensen hebben immers het landschap gemaakt tot wat het is en bepalen ook hoe ze het gebruiken en hoe het er in de toekomst uit zal zien. Samen met grondeigenaren, overheden en vrijwilligers realiseren we projecten die het landschap aantrekkelijk, afwisselend en beleefbaar maken en houden. Wij bieden daarbij ook werkervaring en scholing aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Partnerschap Tocht om de Noord

Routegebonden recreatie staat bij Landschapsbeheer Groningen hoog op de agenda. We voeren verschillende projecten uit om de wandelende, fietsende, varende en (paard)rijdende recreant of toerist te laten genieten in en van het landschap.  De Tocht om de Noord spreekt ons aan omdat de tocht mensen verbindt met het landschap van Groningen. Tijdens de tweedaagse wandeltocht komen de wandelaars op prachtige, onbekende en vaak onverwachte plekken in de provincie. De wandelaar ‘beleeft’ het Groninger cultuurlandschap en dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

Overige Handelspartners