Coronaproof Noorder Rondtochten 2021

Veiligheidsmaatregelen en coronaprotocol 

Om de routes van de Noorder Rondtochten (NRT) verantwoord en coronaproof te kunnen wandelen hebben we onderstaande maatregelen genomen.

De Noorder Rondtochten vinden plaats van 28 januari t/m 28 februari 2021:

 • Alle deelnemers worden verdeeld over 5 lange weekenden (donderdag t/m zondag)
 • Je kunt ook op de maandag en dinsdag wandelen, als je dat prettiger vindt
 • Deelnemers kunnen vrij reizen met de trein in Groningen tijdens het voor hen betreffende wandelweekend
 • Op elke dag wordt elke route gelopen, hierdoor lopen er slechts zo’n 20 wandelaars per dag per route.  
 • Iedereen start en finisht op eigen gelegenheid
 • Deelnemers lopen individueel
 • De route is te volgen via een App
 • Stempelen gebeurt digitaal via een App 
 • Deelnemers kunnen op aangewezen verzorgingsposten op de route versnaperingen afhalen (bijvoorbeeld bij een supermarkt) 
 • Deelnemers krijgen via de App opdrachten/vragen die opgelost kunnen worden door op locatie op ontdekking te gaan.

Algemene richtlijnen

De algemene richtlijnen van de RIVM gelden voor alle betrokkenen:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • was regelmatig de handen 
  • hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog 
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg
  • schud geen handen
 • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten, snotteren, hoesten, keelpijn, benauwdheid,  koorts of reuk- en smaakverlies
 • Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten

Coronaprotocol voor deelnemers 

De organisatie van de Noorder Rondtochten (NRT) vraagt de wandelaars onderstaande algemene uitgangspunten in acht te nemen:

 1. Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand.
 2. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en die van alle medewerkers, vrijwilligers en overige wandelaars
 3. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen
 4. Blijf ook thuis als jij, een huisgenoot of een nauw contact positief op het coronavirus is getest.
 5. Ga direct naar huis als je last hebt (krijgt) van loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 
 6. Houd 1,5 meter afstand van iedereen die 18 jaar of ouder is en geen deel uitmaakt van het eigen huishouden.
 7. Was regelmatig je handen, in elk geval na toiletgebruik en voor je een locatie betreedt.
 8. Neem je eigen desinfectie, mondkapje en eventueel plastic handschoenen mee. 
 9. Schud geen handen.
 10. Deelname aan deze wandelactiviteit is deze editie alleen mogelijk via voorinschrijving. Er is geen mogelijkheid tot dag inschrijving.
 11. Kom zoveel mogelijk met de trein of eigen vervoer; is dit niet mogelijk houd dan rekening met de richtlijnen voor verkeer en vervoer van de Rijksoverheid.
 12. Volg altijd de aanwijzingen van TodN/NRT op; van medewerkers en vrijwilligers, maar ook zoals aangegeven via posters, borden, pijlen en overige markering.
 13. Deel geen drinkflessen, bidons, waterzakken of eetgerei met anderen.
 14. Deel geen materialen met anderen; valt dit niet te vermijden, was dan je handen na gebruik.
 15. Vermijd geforceerd stemgebruik, zoals roepen, schreeuwen of zingen.
 16. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
 17. Stempel onderweg zoveel mogelijk digitaal via de Tocht om de Noord App. Via deze App kun je ook eenvoudig de route volgen.

Door het online inschrijven verklaart de deelnemer dat hij/zij dit PROTOCOL zal naleven. Tevens verklaart de deelnemers dat hij/zij akkoord gaat met het gebruik van zijn/haar contactgegevens voor eventueel bron- en contactonderzoek bij een besmetting.  

Startindeling, stempelkaart en startprocedure

Deelnemers geven ruim van tevoren hun voorkeursweek door. 

Voor vierdaagse wandelaars geldt dat de organisatie aangeeft in welke volgorde de deelnemer de routes moet gaan lopen. Een deel van deelnemers begint bij route 1, dan 2 dan 3 en dan 4. Een ander deel van de deelnemers begint bij route 2, dan 3, dan 4 en dan 1. Etc. Op deze manier zorgt de organisatie van maximale spreiding van de wandelaars over de routes. 

Stempelkaart

De NRT stempelkaart wordt ruim van te voren per post verzonden naar het opgegeven adres. Bijgevoegd treffen de deelnemers ook een informatiebrief met alle praktische zaken en maatregelen voor wat betreft corona. 

Startprocedure

Iedere dag wordt er vanaf elke startlocatie (Groningen, Appingedam, Uithuizen en Winsum) gestart op eigen gelegenheid en op een zelfgekozen tijdstip in de ochtend.  Via de App vindt de deelnemer de route. Ook wordt in de App aangegeven waar de stempelposten zich bevinden. In de buurt van deze locaties kunnen de deelnemers via de App een stempel zetten. 

Onderweg

Uitgangspunten 

 • Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
 • Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot je weer op een breder gedeelte wandelt.
 • Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef voldoende ruimte als je wordt gepasseerd.
 • Loop met maximaal twee aan twee wandelaars, een grotere groep is niet toegestaan

Stempelposten & Verzorgingsposten

In verband met de hygiëne zijn er minder verzorgings- en stempelposten op de route. Neem daarom zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg. 

Uitgangspunten: 

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Neem zelf desinfectie mee, zodat je iedere keer als je een locatie betreed je handen kunt ontsmetten. 
 • Was je handen voordat je bij een verzorgings- en stempelposten een bestelling plaatst. De betreffende horeca locatie en NRT stellen hiervoor ook desinfectie beschikbaar.
 • Stempel digitaal via de App van Tocht om de Noord / Noorder Rondtochten. 
 • Houdt 1,5 meter afstand bij toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet je handen.
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de verzorgings- en stempelposten.
 • Volg de aanwijzingen op van het horecapersoneel. 

Mobiele toiletten

Uitgangspunten: 

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. NRT stelt hiervoor middelen beschikbaar, maar neem zelf ook desinfectie mee, zodat je hiervan niet afhankelijk bent. 
 • Laat het toilet schoon achter voor degene die na je komt.
 • Was je handen voordat je verder gaat met de wandeling. NRT stelt hiervoor middelen beschikbaar, maar neem zelf ook desinfectie mee, zodat je hiervan niet afhankelijk bent. 

Noodgevallen

Aangezien er vijf weken lang door het Noord Groningen wordt gewandeld, is het helaas niet mogelijk om passende EHBO te organiseren. Neem dus zelf de nodige EHBO spullen mee en zorg er dus voor dat je iemand hebt geregeld die je kan komen ophalen, mocht je door een calamiteit of (ernstige) blessure niet verder kunnen lopen.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels. Denk aan de gezondheid van je medewandelaars en de vrijwilligers.

Groeten uit Groningen