Coronaprotocol TodN 2021

Voor wie

Dit protocol bevat richtlijnen voor de deelnemers aan de Tocht om de Noord 2021.

Totstandkoming

Het protocol is tot stand gekomen in samenwerking met de gastgemeente: Eemsdelta en doorkomstgemeenten Het Hogeland en Groningen. 

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld op het moment van publiceren. Tevens is gebruik gemaakt van het Protocol Wandeltochten en - evenementen van de KWBN. De actuele versie hiervan is beschikbaar via https://www.kwbn.nl/pagina/wandelaanbieders/1-5-meter-samenleving. Het protocol is beoogd als kader voor het veilig organiseren van de Tocht om de Noord. De basis voor alle corona afspraken komen uit het NOC-NSF sportprotocol die, elke keer dat daar aanleiding toe is, wordt bijgewerkt. De laatste versie van dit protocol is direct toegankelijk via: https://nocnsf.nl/sportprotocol

 

Algemene richtlijnen

De algemene richtlijnen van de RIVM gelden voor alle betrokkenen bij het evenement: organisatoren, vrijwilligers, deelnemers, accommodaties, leveranciers en bezoekers:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen: - was regelmatig de handen - hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog - gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze gelijk weg - schud geen handen
 • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten, snotteren, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts of reuk- en smaakverlies
 • Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten

 

Coronaprotocol voor deelnemers

De organisatie van de Tocht om de Noord (TodN) vraagt de wandelaars onderstaande algemene uitgangspunten in acht te nemen:

 • 1. Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand.
 • 2. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en die van alle medewerkers, vrijwilligers en overige deelnemers van ons wandelevenement.
 • 3. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen
 • 4. Blijf ook thuis als jij, een huisgenoot of een nauw contact positief op het coronavirus is getest.
 • 5. Ga direct naar huis als je tijdens het evenement last krijgt van loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Meld jezelf wel even af en geef aan waarom je dat doet.
 • 6. Houd 1,5 meter afstand van iedereen die 18 jaar of ouder is en geen deel uitmaakt van het eigen huishouden.
 • 7. Was regelmatig je handen, in elk geval na toiletgebruik en voor je een locatie betreedt.
 • 8. Schud geen handen.
 • 9. Deelname aan ons wandelevenement is deze editie alleen mogelijk via voorinschrijving. Er is geen mogelijkheid tot dag inschrijving.
 • 10. Kom zoveel mogelijk met de trein naar het wandelevenement; is dit niet mogelijk houd dan rekening met de richtlijnen voor verkeer en vervoer van de Rijksoverheid.
 • 11. Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op; van medewerkers en vrijwilligers, maar ook zoals aangegeven via posters, borden, pijlen en overige markering.
 • 12. Deel geen drinkflessen, bidons, waterzakken of eetgerei met anderen.
 • 13. Deel geen materialen met anderen; valt dit niet te vermijden, was dan je handen na gebruik.
 • 14. Vermijd geforceerd stemgebruik, zoals roepen, schreeuwen of zingen.
 • 15. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers
 • 16. Volg steeds de aanwijzingen op van de TodN-functionarissen.
 • 17. Bij het naderen van de startlocatie zal (mogelijk) door een van onze vrijwilligers een standaard corona gezondheidscheck worden uitgevoerd waarbij een aantal vragen gesteld zal worden omtrent mogelijke klachten en gezondheid.
 • 18. Kom niet te vroeg naar de start plaats en hou het tijdvak aan waarin je start. 

 

Voorinschrijven en startprocedure

Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau op de startlocaties is voorinschrijving en betaling via onze website verplicht. Daarnaast werken wij met een aangepaste startprocedure. Deze startprocedure is volledig afgestemd op de aankomsttijden van de treinen in de startplaats. Hoe werkt het? Deelnemers schrijven zich via onze website in voor Tocht om de Noord (1 of 2 dagen, 20km of 40km). Vervolgens worden de deelnemers verdeeld over startgroepen, waarbij rekening is gehouden met de treincapaciteit.

Startprocedure

Deelnemers verlaten de trein en lopen op eigen gelegenheid naar de nabijgelegen startlocatie. Deze locatie is ingericht als doorstroomlocatie: voordeur in, achterdeur weer uit. Er zijn (maximaal) drie rijen ingericht. Bij binnenkomst wordt gelijk de startkaart gescand en ontvangt men de stempelkaart. Daarna kunnen deelnemers gelijk vertrekken. Alle deelnemers wordt nadrukkelijk verzocht om gebruik te maken van de trein, zodat de deelnemersstromen optimaal gereguleerd kunnen worden. Bij alle startlocaties is het mogelijk om buiten en op ruime afstand van elkaar te wachten tot een TodN functionaris het teken geeft dat je kunt starten.

Startlocatie

Uitgangspunten:

 • Alleen in het aangewezen tijdslot worden deelnemers toegelaten tot de startlocatie
 • Deelnemers worden verzocht om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het toegewezen startmoment zich te melden bij de startlocatie.
 • Deelnemers wachten buiten op 1,5 afstand op een aangewezen plek totdat de TodN-functionaris toestemming geeft om te vertrekken.
 • Deelnemers houden 1,5 afstand voor het scannen van het startbewijs en in ontvangst nemen van de stempelkaart.
 • Deelnemers nemen op het startterrein en in de startlocatie de richtlijnen in acht, zoals 1,5 meter afstand bewaren.
 • Deelnemers volgen steeds de aanwijzingen op van de TodN-functionarissen (herkenbaar gekleed in rode TodN kleding of oranje veiligheidshesjes).

Onderweg

Uitgangspunten

 • Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
 • Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot je weer op een breder gedeelte wandelt.
 • Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef voldoende ruimte als je wordt gepasseerd.

Stempelposten & Verzorgingsposten

In verband met de hygiëne zijn er mogelijk minder verzorgings- en stempelposten op de route. Neem daarom zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg.

Uitgangspunten:

 • Neem plaats in de aangewezen wachtrij (indien van toepassing) en houd daarbij 1,5 meter afstand.
 • Houd bij de verzorgings- en stempelposten 1,5 meter afstand van andere wandelaars.
 • Houdt 1,5 meter afstand bij toiletbezoek en was/desinfecteer na bezoek aan het toilet je handen.
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de verzorgings- en stempelposten.
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige TodN-functionaris en het horecapersoneel.

Toiletten 

Uitgangspunten:

 • Neem plaats in de aangewezen wachtrij (indien van toepassing) en houd daarbij 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. TodN zal de toiletten regelmatig schoonmaken en desinfecteren, maar vraagt deelnemers zelf ook om desinfectie mee te nemen.
 • Laat het toilet schoon achter voor degene die na je komt.
 • Was/desinfecteer je handen voordat je verder gaat met de wandeling.

Finishterrein

Uitgangspunten:

 • Sla voor het afstempelen van de stempelkaart (en evt. het wandel-km-boekje) open op de juiste pagina, zodat de TodN vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel.
 • Neem binnen in de finishlocatie de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals 1,5 meter afstand bewaren.
 • Houdt 1,5 meter afstand bij toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet je handen.
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk in de finishlocatie (maximaal 15 minuten)
 • Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als daarom gevraagd wordt, zodat ook de wandelaars die na jou komen voldoende ruimte hebben.
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige TodN-functionaris

Noodnummer

Mocht je onderweg geblesseerd raken dan kun je contact opnemen met het Rode Kruis via het inzetnummer dat t.z.t. beschikbaar is via de App en in de routebeschrijving. Als je door een calamiteit of blessure niet meer verder kunt lopen dan adviseren we om je, indien mogelijk, op te laten halen door een familielid. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kun je bellen met de bezemwagen van de organisatie. Dit telefoonnummer is t.z.t.  beschikbaar via de routebeschrijving. In de bezemwagen is het (vanzelfsprekend) verplicht om een mondkapje te dragen.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.

Denk aan de gezondheid van je medewandelaars en de vrijwilligers.

Groeten uit Groningen