Reglement deelname

Bevestiging

Nadat u zich via het (internet) inschrijfformulier heeft ingeschreven, ontvangt u een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. In deze e-mail vindt u een overzicht van uw inschrijving, zoals naam, e-mailadres en afstanden. U vindt hierin ook uw wachtwoord, waarmee u vanaf een week voorafgaand aan het evenement via mijn.tochtomdenoord.nl uw Startkaart (en andere informatie) kunt ophalen. U kunt inloggen op mijn.tochtomdenoord.nl dmv het invoeren van uw e-mailadres en het betreffende wachtwoord. Indien u het wachtwoord bent kwijtgeraakt, kunt u via: wachtwoord vergeten? (onder het blauwe inlog balkje) een nieuw wachtwoord aanvragen.

Voorwaarden deelname

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun naam en/of beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de “Tocht om de Noord-activiteiten” zonder daarvoor vergoeding te claimen en zonder dat daaraan vooraf toestemming is gevraagd.
 • De “Tocht om de Noord-activiteiten” zijn wandel prestatietochten zonder wedstrijdelement.
 • Het is bij de 'Tocht om de Noord-activiteiten' 'NIET' toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 • Deelnemers doen vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid mee aan de 'Tocht om de Noord-activiteiten'.
 • De organisatie van de Tocht om de Noord kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 • Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal gedeeltelijke restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • Bij afgelasting door overmacht zal er (mogelijk) een nieuwe datum worden vastgesteld.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • De organisatie van de Tocht om de Noord is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van zijn/ haar bezittingen.
 • De organisatie van de Tocht om de Noord behoudt zich het recht voor de “Tocht om de Noord-activiteiten” geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie van de Tocht om de Noord kan worden verwacht.
 • Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan het evenement wordt het inschrijfgeld minus 5 euro (admin kosten) gerestitueerd. Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan het evenement vindt er geen restitutie meer plaats, omdat voor uw opgave reeds kosten (herinneringen, treinvervoer, traktaties) zijn gemaakt. 

 

Groeten uit Groningen